1/5Загальна інформація про Ваше підприємство:

Назва підприємства

Основні види діяльності

Фактичне місцезнаходження

Контактна особа (П.І.Б.)

Контактний телефон

Контактний Email

Як ви дізналися про компанію ПроАудит

2/5Загальні питання аудиторської перевірки, яка планується:

Предмет аудиторської перевірки

Період проведення Аудиторської
перевірки


В якій програмі ведеться облік:

3/5Загальні питання по документообороту підприємства

Обсяги документообігу
підприємства:
Номенклатура запасів (сировини,
матеріалів, товарів, і т. д.)

Кількість контрагентів:


Кількість основних засобів

Кількість штатних працівників

Наявність експортних і імпортних
операцій

ТакНі

Наявність операцій з цінними
паперами

ТакНі

Наявність автомобілів на підприємстві

ТакНі

4/5Питання оподаткування

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах

ТакНі

Підприємство є платником ПДВ

ТакНі

Період останньої перевірки Аудиторами

ТакНі

Період останньої перевірки органами ДПС (ДПІ)

ТакНі

5/5Додаткова інформація

Яким на вашу думку є стан бухгалтерського обліку на підприємстві

Ваші побажання до аудиту