1/5Загальна інформація про Ваше підприємство:

  Назва підприємства

  Основні види діяльності

  Фактичне місцезнаходження

  Контактна особа (П.І.Б.)

  Контактний телефон

  Контактний Email

  Як ви дізналися про компанію ПроАудит

  2/5Загальні питання аудиторської перевірки, яка планується:

  Предмет аудиторської перевірки

  Період проведення Аудиторської
  перевірки


  Наявність філій або дочірніх
  підприємств

  ТакНі

  В якій програмі ведеться облік:

  Мета аудиторської перевірки:


  3/5Загальні питання по документообороту підприємства

  Обсяги документообігу
  підприємства:
  Номенклатура запасів (сировини,
  матеріалів, товарів, і т. д.)

  Кількість контрагентів:


  Кількість основних засобів

  Кількість штатних працівників

  Наявність експортних і імпортних
  операцій

  ТакНі

  Наявність операцій з цінними
  паперами

  ТакНі

  Наявність автомобілів на підприємстві

  ТакНі

  4/5Питання оподаткування

  Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах

  ТакНі

  Підприємство є платником ПДВ

  ТакНі

  Період останньої перевірки Аудиторами

  ТакНі

  Період останньої перевірки органами ДПС (ДПІ)

  ТакНі

  5/5Додаткова інформація

  Яким на вашу думку є стан бухгалтерського обліку на підприємстві

  Ваші побажання до аудиту