(044) 501-10-10

Передзвоніть мені

Застосування МСФЗ в Україні з 1 січня 2012 року

Закон від 12.05.2011 року № 3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачає застосування з 1 січня 2012 року міжнародних стандартів фінансової звітності, якщо вони не суперечать Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і офіційно опубліковані на веб-сайті Міністерства Фінансів України.

Дані зміни спрямовані на перехід учасників фінансового ринку на міжнародні стандарти фінансової звітності, підвищення довіри інвесторів до якості інформації про результати господарської діяльності вітчизняних підприємств та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Інші підприємства можуть самі визначати (за погодженням з власниками або уповноваженим ними органом), наскільки їм доцільно використовувати міжнародні стандарти фінансової звітності.

Також передбачається обов'язкове оприлюднення шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням в періодичних або неперіодичних виданнях публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств та фондів операцій з нерухомістю, а також професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками і іншими фінансовими установами річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком не пізніше 30 квітня наступного за звітним періодом року.