(044) 501-10-10

Передзвоніть мені

Зміни в Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних

Наказ ДПАУ від 26.10.2009 р. № 582 вносить зміни до форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, а також до Порядку ведення реєстру. У форму Реєстру додані нові графи, такі як: дата виписки податкової накладної, вид документа. Змінено пункт 1, в нього додали порядок виправлення помилок в реєстрі.

Деякі витяги з наказу:
2.1. Пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних.
У реєстрі підчистки та необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.
Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок коректурних методом або методом "сторно". Застосування коректурної методу виправлення помилки допускається лише для того реквізиту, виправлення якого не призводять до змін показників у реєстрі. Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до необхідності формування нових (уточнюючих) реєстрів";
2.3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
9. Особливості заповнення деяких граф розділу I реєстру:
9.1. У графі 1 указується порядковий номер податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, зазначених у підпункті 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону, та документа, що засвідчує факт придбання товарів, вантажної митної декларації . Зазначений порядковий номер переноситься на зазначений документ.
9.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, зазначеного в підпункті 9.1 цього пункту.
9.3. У графі 3 вказується дата виписки податкової накладної чи іншого документа, зазначеного в підпункті 9.1 цього пункту.
9.4. У графі 4 проставляється номер податкової накладної чи іншого документа, зазначеного в підпункті 9.1 цього пункту.
9.5. У графі 5 вказується вид документа у відповідності з наступними позначеннями (позначення українською мовою):
Пн - податкова накладна; РК - розрахунок коригування до податкової накладної (розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної)); ВМД - вантажна митна декларація; ЧК - товарний (касовий) чек; ТК - транспортний квиток; ГР - готельний рахунок; ПЗ - рахунок за послуги зв'язку; ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку; ЗП - заява платника відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону.
У випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера "В" (наприклад, пн - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

Зміни набирають чинності з 1 січня 2010 року.