(044) 501-10-10
office@proaudit.ua

Фінансовий аудит

Фінансовий аудит (аудит фінансової звітності) - незалежна аудиторська перевірка бухгалтерського обліку, метою якого є визначення правильності ведення бухгалтерського обліку в компанії і перевірка достовірності фінансової звітності.

Даний вид аудиту може бути обов'язковим аудитом чи ініціативним аудитом. Обов'язковий аудит проводиться в обов'язковому порядку у відповідності зі ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII. Ініціативний аудит проводиться за бажанням Замовника.

Фінансовий аудит (аудит фінансової звітності) застосовується:
- при отриманні ліцензії;
- при формуванні та внесенні коштів до статутного капіталу;
- при реєстрації випуску акцій або облігацій;
- при ліквідації підприємства;
- для поверхневої перевірки роботи та компетентності штатних бухгалтерів в розрізі правильності ведення бухгалтерського обліку;
- при зміні головного бухгалтера, фінансового директора або директора компанії;
- для перевірки фінансової звітності перед здачею в управління статистики.

Фінансовий аудит (аудит фінансової звітності) може включати в себе:
- підтвердження достовірності формування та внесення статутного капіталу;
- перевірку правильності ведення основних засобів, нарахування амортизації;
- перевірку правильності обліку запасів;
- підтвердження залишків за балансовими рахунками і розрахунку фінансових показників;
- перевірку правильності заповнення фінансової (статистичної) звітності.

За підсумками аудиту фінансової звітності надається аудиторський висновок про достовірність фінансової (статистичної) звітності та рекомендації щодо усунення допущених помилок.